דצמ 23

מנהל עסקים

מנהל עסקים הינו תחום לימודים אינטרדיספלינרי במדעי החברה העוסק בתורת הניהול של ארגונים בכוונה להביא לעלייה ברווחיהם, כלומר- ביחס בין התשומות לתפוקות. לימודי מנהל עסקים הם מגוונים וכוללים נושאים כגון שיווק, מימון, סטטיסטיקה, חשבונאות, הנעת עובדים, ניהול משאבי אנוש, ניהול מערכות מידע, יזמות עסקית, חקר ביצועים, קבלת החלטות, עקרונות ניהול ועוד.

 

עסקים למכירה

2012
preload preload preload