תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה (תוכנית תמ"א 38), היא למעשה אוסף של מספר תקנות והצעות שגובשו על ידי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, שהורכבה מצוות גדול של אנשי מקצוע שייעצו לגיבוש התוכנית. המטרה העיקרית של התוכנית הזו היא לחזק מבנים ולמגן אותם בפני רעידת אדמה.
התוכנית אושרה באופן סופי על ידי ממשלת ישראל באמצע שנת 2005.

רקע – מדוע גובשה התוכנית?

התקן הישראלי הנוכחי לבניית מבנים על מנת שיעמדו בפני רעידות אדמה, נכנס לתוקף לפני 35 שנה בערך. לכן, רוב המבנים שנבנו לפני תקופה זו אינם עומדים בתקן, ולמעשה: אינם ממוגנים בפני רעידת אדמה, דבר שיכול להוביל לאסון בקנה מידה גדול, במידה ותתרחש בישראל רעידת אדמה גדולה.

ממשלת ישראל גיבשה תוכנית שמטרתה לעודד קבלנים ויזמים למגן בניינים בפני רעידות אדמה ללא השקעה של כסף מצידה.

עיקרי התוכנית

התמ"א 38 מאפשרת לבניינים אשר בהם יתבצע המיגון לבנות קומה אחת או שתיים נוספות מעבר לחיזוק המבנה. המתנה הזו שנותנים לקבלנים מושכת יזמים וקבלנים רבים ובכך מעודדת אותם לבנות. הדיירים מצידם, לעיתים קרובות נהנים מהטבות שונות במסגרת התמ"א, כגון בניה של מעלית, מרפסת חדשה וכד'.. זאת כמובן מעבר לחיזוק הבניין שמעלה את ערכם של הדירות שלהם במידה וירצו למכור אותם.

הטבות נוספות לקבלנים

מעבר להטבות המגולמות בתמ"א 38 עצמה, נוסחו חוקים נוספים אשר מטרתם לעודד את הקבלנים והיזמים. למשל: פטור מתשלום מס שבח ומס מכירה במכירה תמורת זכויות בניה שנתנו במסגרת התמ"א 38. כמו כןש יעור מופחת של היטל השבחה ואגרה,ה וראות מקלות לעניין הרוב הנדרש בבניין משותף לקבלת החלטה על ביצוע התמ"א 38 וכד'..

2012
preload preload preload